Hotarari CL

Hotarari Consiliul Local Tureni

In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

Cele mai recente hotărâri aprobate de catre Consiliul Local al Comunei Tureni

2017201620152014
HOTARAREA 75 DIN 11.04.2017 completare HCL 17 din 2015
HOTARAREA 74 DIN 11.04.2017 licitatie pasuni 05.05.2017
HOTARAREA 73 DIN 11.04.2017 licitatie pasuni 04.05.2017
HOTARAREA 72 DIN 11.04.2017 delimitare pasuni
HOTARAREA 71 DIN 11.04.2017 contract Tureni
HOTARAREA 70 DIN 11.04.2017 contract Ceanu Mic
HOTARAREA 69 DIN 11.04.2017 contract Ceanu Mic
HOTARAREA 68 DIN 11.04.2017 contract Comsesti
HOTARAREA 67 DIN 11.04.2017 contract Comsesti
HOTARAREA 66 DIN 11.04.2017 contract Martinesti
HOTARAREA 65 DIN 11.04.2017 contract Martinesti
HOTARAREA 64 DIN 11.04.2017 contract Micesti
HOTARAREA 63 DIN 11.04.2017 contract Micesti
HOTARAREA 62 DIN 04.04.2017 burse scoalare
HOTARAREA 61 DIN 04.04.2017 ROF mentinere hotarari
HOTARAREA 60 DIN 04.04.2017 ROF orar
HOTARAREA 59 DIN 04.04.2017 organigrama
HOTARAREA 58 DIN 04.04.2017 consultanta
HOTARAREA 57 DIN 04.04.2017
HOTARAREA 56 DIN 04.04.2017
HOTARAREA 55 DIN 04.04.2017
HOTARAREA 54 DIN 31.03.2017 plan de investitii
HOTARAREA 53 DIN 31.03.2017
HOTARAREA 52 DIN 17 03 2017
HOTARAREA 51 DIN 17.03.2017
HOTARAREA 50 DIN 17.03.2017
HOTARAREA 49 DIN 17.03.2017
HOTARAREA 48 DIN 17.03.2017
HOTARAREA 47 DIN 17.03.2017
HOTARAREA 46 DIN 17.03.2017
HOTARAREA 45 DIN 17.03.2017
HOTARAREA 44 DIN 17.03.2017
HOTARAREA 43 DIN 17.03.2017
HOTARAREA 42 DIN 17.03.2017 CNI
HOTARAREA 41 DIN 14 MARTIE 2017
HOTARAREA 40 DIN 14.03.2017
HOTARAREA 39 DIN 28.02.2017 balul primaverii
HOTARAREA 38 DIN 23.02.2017 caiet de sarcini bovine Tureni
HOTARAREA 37 DIN 23.02.2017 impartire Tureni
HOTARAREA 36 DIN 21.02.2017 caiet de sarcini ovine Ceanu Mic
HOTARAREA 35 DIN 21.02.2017 caiet de sarcini bovine Ceanu Mic
HOTARAREA 34 DIN 21.02.2017 caiet de sarcini ovine Comsesti
HOTARAREA 33 DIN 21.02.2017 caiet de sarcini bovine Comsesti
HOTARAREA 32 DIN 21.02.2017 delimitare pasuni Comsesti
HOTARAREA 31 DIN 21.02.2017 delimitare pasuni Ceanu Mic
HOTARAREA 30 DIN 21.02.2017 caiet de sarcini cabaline loc Martinesti
HOTARAREA 29 DIN 21.02.2017 revocare HCL 87 2016
HOTARAREA 28 DIN 16.02.2017 inchiriere STOMATOLOGIE
HOTARAREA 27 DIN 16.02.2017 inchiriere licitatie Farmacie
HOTARAREA 26 DIN 16.02.2017 inchiriere cabinet medical
HOTARAREA 25 DIN 16.02.2017 majorare tarife salubrizare
HOTARAREA 24 DIN 16.02.2017 indicatori Modernizare strazi Tureni
HOTARAREA 23 DIN 16.02.2017 revocate HCL 44 din 21.04.2016
HOTARAREA 22 DIN 16.02.2017 caiet de sarcini loc. Martinesti BOVINE
HOTARAREA 21 DIN 16.02.2017 caiet de sarcini loc. Martinesti OVINE
HOTARAREA 20 DIN 16.02.2017 caiet de sarcini loc. Micesti BOVINE
HOTARAREA 19 DIN 16.02.2017 caiet de sarcini loc. Micesti
HOTARAREA 18 DIN 16.02.2017 delimitare pasuni Martinesti
HOTARAREA 17 DIN 16.02.2017 delimitare pasuni Micesti
HOTARAREA 16 DIN 16.02.2017 incetare contracte pasuni
HOTARAREA 15 DIN 02.02.2017 plan de ocupare
HOTARAREA 14 DIN 02.02.2017 inventar
HOTARAREA 13 DIN 02.02.2017 plan VMG
HOTARAREA 12 DIN 02.02.2017 public in privat
HOTARAREA 11 DIN 02.02.2017 cheltuieli expertiza
HOTARAREA 10 DIN 02.02.2017 REVOCARE HCL 5,6,7,8
HOTARAREA 9 DIN 19.01.2017 ORGANIGRAMA
HOTARAREA 8 DIN 19.01.2017 STOMATOLOGIE
HOTARAREA 7 DIN 19.01.2017 FARMACIE
HOTARAREA 6 DIN 19.01.2017 cabinet 2
HOTARAREA 5 DIN 19.01.2017 cabinet 1
HOTARAREA 4 DIN 19.01.2017 retea scolara
HOTARAREA 3 DIN 09.01.2017 SURSA E
HOTARAREA 2 DIN 09.01.2017 SURSA A
HOTARAREA 1 DIN 09.01.2017 SURSA A
hcl-109-din-20-12-2016-rectificare-buget-si-plan-de-investitii
hcl-108-din-15-12-2016-cetatean-de-onoare
hcl-107-din-15-12-2016-sarbatorile-de-iarna
hcl-106-din-15-12-2016-aprobare-impozite-si-taxe-locale
hcl-105-din-15-12-2016-rectificare-buget
hcl-104-din-15-12-2016-cheltuieli-de-judecata-1
hcl-103-din-15-12-2016-cheltuieli-de-judecata
hcl-102-din-24-11-2016-haine-copii-defavorizati
hcl101-din-24-11-2016-obligatiilor-fiscale-restante-pentru-care-s-a-implinit-termenul-de-prescriptie
hcl-100-din-24-11-2016-roi
hcl-99-din-24-11-2016-rof
hcl-98-din-24-11-2016-rectificare-buget
hcl-97-din-24-11-2016-plan-de-ocupare
hcl-96-din-24-11-2016-organigrama
hcl-95-din-03-11-2016-indicatori-tehnico-economici
hcl-94-din-03-11-2016-burse-scolare
hcl-93-din-03-11-2016-rectificare-program-de-investitii
hcl-92-din-03-11-2016-rectificare-buget
hcl-91-din-27-10-2016-sf-si-indicatori-micesti
hcl-90-din-27-10-2016-sf-si-indicatori-tureni
hcl-89-din-27-10-2016-sf-si-indicatori-martinesti
hcl-88-din-27-10-2016-servicii-contabile
hcl-87-din-27-10-2016-domeniu-public
hcl-86-din-27-10-2016-organigrama-si-stat-de-functii
hcl-85-din-27-10-2016-reprezentant-adi-apa-vaii-aries
hcl-84-din-27-10-2016-privind-desemnarea-reprezentantului-agadi-zona-metropolitana-cluj
hcl-83-din-06-10-2016-balul-strugurilor
hcl-82-din-06-10-2016-curtea-de-conturi
hcl-81-din-20-09-2016-modificare-retea-de-invatamant
hcl-80-din-20-09-2016-proiect-de-hotarare-privind-dezbaterea-proiectului-drum-de-legatura-intre-autostrada-a3-si-dn-1
HCL-79-din-20-09-2016-organigrama-si-statul-de-functii
HCL 78 din 01.09.2016 deplasare copii Negresti Oas
HCL 77 din 01.09.2016 drum de legatura A3 si DN 1
HCL 76 din 01.09.2016 cheltuieli de judecata Buha Ana
HCL 75 din 01.09.2016 rectificare buget
HCL 74 din 01.09.2016 Proiectului regional de dezvoltare
HCL 73 din 11.08.2016 zilele tureniului
HCL 72 din 11.08.2016 aprobare contributie apa
HCL 71 din 11.08.2016 aprobare SF apa
HCL 70 din 11.08.2016 Serbare Campeneasca
HCL 69 din 11.08.2016 Cupa Prieteniei pescuit
HCL 68 din 11.08.2016 transport Eco Metropolitan Cluj
HCL 67 din 11.08.2016 desemnarea reprezentantului Comunei Tureni în ECOMETROPOLITAN Cluj
HCL 66 din 11.08.2016 mandatare primar Nord Vest
HCL 65 din 11.08.2016 rectificare buget
HCL 64 din 07.07.2016 rectificare plan de investitii
HCL 63 din 07.07.2016 rectificare buget
HCL 62 din 07.07.2016 ROF CL Tureni
HCL 61 -ALEGEREA-COMISIILOR-DE-SPECIALITATE-2016
HCL 60-ALEGEREA-VICEPRIMARULUI-2016
HCL 59 -ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA-2016
HCL 58-constituire-CONSILIULUI-LOCAL-2016
HCL 57-VALIDARE-CONSILIERI-LOCALI-2016
HCL 56-Comisie de validare-2016
HCL 55 din 14.06.2016 planul de ocupare
HCL 54 din 19.05.2016 modificare blocuri fizice pasune
HCL 53 din 19.05.2016 cesionarea Surd Vasile
HCL 52 din 19.05.2016 majorare suprafata de teren
HCL 51 din 19.05.2016 aprobarea cererii de cesiune
HCL 50 din 21.04.2016 respingere proiect de hotarare
HCL 49 din 21.04.2016 rectificare program de investitii
HCL 48 din 21.04.2016 rectificare buget
HCL 47 din 21.04.2016 organigrama si statul de functii
HCL 46 din 21.04.2016 modificare forma teren
HCL 45 din 21.04.2016 modernizare trotuare
HCL 44 din 21.04.2016 modernizare infrastructura rutiera
HCL 43 din 04.04.2016 casare autoturism Dacia CJ 99 CLT
HCL 42 din 04.04.2016 modificarea inventarului domeniu public
HCL 41 din 04.04.2016 aprobare studiu de fezabilitate
HCL 40 din 04.04.2016 promovarea proiectului Dezvoltare drumuri agricole
HCL 39 din 04.04.2016 rectificare program de investitii
HCL 38 din 04.04.2016 rectificare buget
HCL 37 din 22.03.2016 ajutor veteran
HCL 36 din 22.03.2016 statii de autobuz
HCL 35 din 22.03.2016 rectificare buget
HCL 34 din 22.03.2016 plan de paza
HCL 33 din 22.03.2016 contract achizitii consultanta
HCL 32 din 03.03.2016 revocare HCL 74 din 10.12.2015
HCL 31 din 03.03.2016 Parohia Reformata Tureni
HCL 30 din 03.03.2016 burse scolare
HCL 29 din 03.03.2016 cadouri copii scoala
HCL 28 din 03.03.2016 modificare plan de investitii
HCL 27 din 03.03.2016 rectificare buget
HCL 26 din 03.03.2016 iluminat festiv
HCL 25 din 03.03.2016 spor de calculator
HCL 24 din 03.03.2016 actualizarea cotei de cofinantare DC 85 Tureni Micesti
HCL_23_din_18022016
HCL_22_din_18022016
HCL_21_din_18022016
HCL_20_din_18022016
HCL_19_din_18022016
HCL_18_din_18022016
HCL_17_din_18022016
HCL_16_din_18022016
HCL_15_din_18022016
HCL_14_din_18022016
HCL_13_din_18022016
HCL_12_din_10022016
HCL_11_din_28012016
HCL_10_din_28012016
HCL_9_din_28012016
HCL_8_din_28012016
HCL_7_din_08012016
HCL_6_din_08012016
HCL_5_din_08012016
HCL_4_din_08012016
HCL_3_din_08012016
HCL_2_din_08012016
HCL_1_din_08012016

(pentru vizualizare aveti nevoie de Adobe Acrobat.)