Bugetul local

Proiect buget 2020

Proiect buget 2019
Venituri-indicatori 31.03.2015
Raport de specialitate 02.07.2015
Proiect de hotarare 06.06.2015
Sedinta extraordinara 06.07.2015
Contul de rezultat patrimonial 31.03.2015
Bilant 31.03.2015
Indicatori trimestrul I 2015 Comuna Tureni
Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31.12.2014
HCL Nr.8/06.02.2015-aprobarea BVC al Comunei Tureni pentru anul 2015
Buget local initial pentru anul 2015
Bilant 31.12.2014
Indicatori protectia copilului si a persoanelor cu handicap 31.12.2014
Centralizator arierate buget general 31.12.2014
Bilant 31.12.2013
Plati restante 2013
Balanta de verificare 01.2013
Bilant 31 12 2013
Bilant 30 06 2013
Plati restante 31 12 2013
Plati restante 30 06 2013
Cont executie 28.06.2013