Asistenta sociala

Principalele tipuri de beneficii de asistenţă socială acordate ţintit anumitor categorii de beneficiari sunt următoarele:

 1. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse
 • Ajutorul social;
 • Ajutorul încălzire;
 • Alocaţia pentru susţinerea familiei;

Acte necesare:

 • Copie acte de identitate a membrilor familiei
 • Adeverinta de venit de la ANAF Turda
 • Adeverinta ANOFM, sau dupa caz fisa de aptitudine MEDICINA MUNCII
 1. Politici familiale
 • Alocaţia de stat pentru copii;

Acte necesare:

 • originalul şi copia certificatului de nastere al copilului;
 • originalul şi copia actelor de identitate al parintilor;
 • Copia livretului de familie;
 • alte documente:
  • pentru copilul cu handicap, cererea este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap.
 • Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie;

Acte necesare:

 • originalul şi copia certificatului de nastere al copilului;
 • originalul şi copia actelor de identitate al parintilor;
 • Copia livretului de familie;
 • Adeverinta angajator;
 • Cerere suspendare contract de munca;
 • Decizia de suspendare a contractului de munca;

Documente utile:

Adeverinta-angajator pentru ICC

Cerere alocatie de stat pentru copii

Cerere indemnizatie de crestere a copilului

Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala