Lista Functiilor

Lista salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tureni, aflate in plata la data de 31.03.2020

Stat de functi propus

HOTARAREA 25 DIN 09.03.2018 organigrama

Organigrama