Lista Functiilor

Lista salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tureni, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Stat de functi propus

HOTARAREA 25 DIN 09.03.2018 organigrama

Organigrama