Comuna Tureni

Comuna Tureni, judetul Cluj
Date geografice
Comuna Tureni se află în partea nord-vestică a Depresiunii Transilvaniei, pe versanții Dealurilor Feleacului, la 20 km distanță de Cluj-Napoca și 10 km de Turda. Este formată din satele Tureni, Ceanu Mic, Comșești, Mărtinești și Micești, ocupând o suprafață de 74,04 km2, din care 55,4 km2 sunt suprafață agricolă și 5,34 km2 intravilan[5]. Comuna se învecinează la nord – nord-est cu comuna Aiton, la sud și sud-est cu comuna Petreștii de Jos, la vest și sud-vest cu comuna Ciurile, în nord-vest cu comuna Feleacu, iar în est și sud-est cu comuna Săndulești. Relieful este unul deluros, tipic zonei dintre Munții Apuseni și Câmpia Transilvaniei. Predomină solurile brun-roșcat de pădure, dar se întâlnesc și soluri argiloase sau cernoziomice.

Hidrografia
Principalele cursuri de apă de pe teritoriul comunei sunt Valea Racilor, care traversează Cheile Turenilor (parcurge 16 km prin comună) și Valea Miceștilor (12 km pe teritoriul comunei). Mai există alte cursuri de apă, mai mici, precum Valea Mărtinești, Valea Comșești, Valea Cheița și alte mici văi. Cel mai important lac este cel de la Tureni (61 ha).
Flora și fauna
Flora este una specifică de silvostepă, fiind format în principal din specii precum gorunul, mesteacănul, fagul, carpenul, plopul, salcâmul, alunul, răchita, pinul negre (plantat în urmă cu 20-30 de ani, în special în zona satului Micești), laleaua sălbatică, scorușul. Tăierile de păduri din anii 1950-60, și de după 1989 au distrus în mare parte pădurile care existau aici, fondul forestier fiind afectat serios. Fauna este formată din mistreți, căpriori, vulpi, iepuri, fazani, potârnichi, rața sălbatică, viezurele.
Clima
Clima este una continental-moderată, cu temperaturii minime de -4 °C (ianuarie) și maxime de 30 °C (iulie-august). Precipitațiile atmosferice ating medii anuale de 600-700 mm. În partea de nord și nord-vest a comunei clima este puțin mai răcoroasă, temperaturi mai ridicate fiind întâlnite în general în partea de est, sud-est și de centru a comunei. Vânturile cele mai intense apar de obicei în lunile ianuarie-aprilie, maximele fiind în martie cu 2 m/secundă[6].
Istoric
Locuire umană a existat încă din neolitic și a continuat fără încetare în epocile care au urmat. Majoritatea descoperirilor au fost făcute în zona cheilor Turenilor. În perimetrul comunei s-au descoperit și o serie de mici sate, care, cu trecerea timpului, au dispărut[7]:
• Tadek (1270), un sat între Comșești – Deleni – Petrești.
• Tonchaza (1356), la hotarul Turenilor, înspre Ceanu Mic.
• Sehter, atestat pe la 1366 (“Sethet Berk”, între satele Ceanu Mic – Aiton – Rediu).
• Hunyath (1424), între Tureni – Comșești – Deleni.
• Barumlak, atestat pe la 1430 (“Barumlak secus”, între Tureni și Comșești).
• Rugești, un vechi cătun care a aparținut Turenilor, dezafectat în anul 1956.
Localitatea este atestată documentar din anul 1276.
Monumente istorice
Următoarele situri arheologice din Tureni au fost înscrise pe Lista Monumentelor Istorice ale județului Cluj [8], elaborată de Ministerul Culturii si Cultelor din România în anul 2004:
• Tumulii [9] preistorici din punctul “Ghincenghe”.
• Siturile arheologice din punctele “La Furci”, “Svona” și “Ghincenghe”.