Completări la Inventarul  bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tureni

Anexa la HCL nr._____ / __________ Completări la Inventarul   bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tureni, in conformitate cu adresa nr. MDRAP-129710/DPFBL-51754/18.11.2019 a Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei Secțiunea I – Bunuri imobile Nr. crt. Codul de clasificare1 Denumirea Bunului2 Elemente de identificare3 Anul dobândirii și/sau al dării în folosință Valoarea de inventar4 (lei) Situaţia juridică actuală5 0 […]

Continuare... »
1 2 3 14