Cheile Turenilor

Cheile Turului (sau Cheile Turenilor) sunt o rezervație naturală sălbatică, cu o suprafață de 25 ha aflată la nord de municipiul Turda, în județul Cluj. Au fost declarate rezervație floristică naturală de interes național cu valoare mixtă. Cheile au o lungime de 1.850 m, iar pereții (înalți de 100-150 m) sunt decorați cu diferite forme carstice: cascade, marmite, peșteri etc. […]

Continuare... »

Hotarari CL

Hotarari Consiliul Local Tureni In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza […]

Continuare... »

Bugetul local

Proiect buget 2019 Venituri-indicatori 31.03.2015 Raport de specialitate 02.07.2015 Proiect de hotarare 06.06.2015 Sedinta extraordinara 06.07.2015 Contul de rezultat patrimonial 31.03.2015 Bilant 31.03.2015 Indicatori trimestrul I 2015 Comuna Tureni Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31.12.2014 HCL Nr.8/06.02.2015-aprobarea BVC al Comunei Tureni pentru anul 2015 Buget local initial pentru anul 2015 Bilant 31.12.2014 Indicatori protectia copilului si a persoanelor […]

Continuare... »
1 11 12 13 14