Bugetul local

Proiect buget 2019 Venituri-indicatori 31.03.2015 Raport de specialitate 02.07.2015 Proiect de hotarare 06.06.2015 Sedinta extraordinara 06.07.2015 Contul de rezultat patrimonial 31.03.2015 Bilant 31.03.2015 Indicatori trimestrul I 2015 Comuna Tureni Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31.12.2014 HCL Nr.8/06.02.2015-aprobarea BVC al Comunei Tureni pentru anul 2015 Buget local initial pentru anul 2015 Bilant 31.12.2014 Indicatori protectia copilului si a persoanelor […]

Continuare... »
1 11 12 13