ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT

        In baza HG.nr.286/2011 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade  sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar , platit  din fonduri publice , publicata  in monitorul Oficial , Partea I nr. 221 din 31.03.2011 ,        Primaria […]

Continuare... »

Anunt intentie concurs ocupare post vacant Consilier Clasa I gradul superior la Birou Agricol, Urbanism, Turism

Având în vedere că în Organigrama şi Statul de Funcţii ale Primăriei comunei Tureni, avem prevăzută funcţia publică de executie Consilier  Clasa I gradul superior la Birou Agricol, Urbanism, Turism, post care este vacant, prin prezenta va aducem la cunostinta intentia noastra de a organiza concurs pentru ocuparea acestui post în data de 29 februarie 2016  ora 10 – proba […]

Continuare... »

INFORMARE DE UTILITATE PUBLICA PENTRU INSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL – 2016

Autoritatile administratiei publice locale organizeaza intocmirea si tinerea la zi a registrului  agricol pe suport  de hartie si format electronic conform reglementarilor legale.     Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara in care se inscriu date privind: capul gospodariei si membrii acesteia; societati/ asociatii sau persoane  juridice care au teren in proprietate sau folosinta; terenurile aflate in proprietate […]

Continuare... »
1 10 11 12 13 14