Licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 26,58 mp şi cota de 1/4 din suprafaţa de 59,63, imobil situat în sat Tureni nr. 211A, Comuna Tureni, cu destinaţia – spaţiu comercial destinat activităţilor de farmacie

Consiliul Local al Comunei Tureni, cu sediul in sat Tureni nr. 243, Comuna Tureni,  tel/fax: 0264-310009, organizează în data de 17.03.2017, ora 10, licitaţie publică cu plic inchis pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 26,58 mp şi cota de 1/4 din suprafaţa de 59,63, imobil situat în sat Tureni nr. 211A, Comuna Tureni, cu destinaţia – spaţiu comercial destinat activităţilor de farmacie.

La licitaţie pot participa persoane fizice autorizate sau juridice care desfăşoară activităţi comerciale în domeniul FARMACIE.

Închirierea se va face pe o perioadă de cinci ani.

Procurarea documentaţiei de licitaţie se va face în perioada 21.02.2017 – 15.03.2017, de la sediul Primăriei Comunei Tureni. Participanţii la licitaţie au obligaţia de a achiziţiona documentaţia de licitaţie contra sumei de 50 lei şi o garanţie de participare în cuantum de 500 lei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 15 martie 2017.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 15 martie 2017, ora 12:00.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Tureni, în data de 17 martie 2017, ora 10:00.

Informaţii suplimentare : tel. 0264-310009