INFORMARE DE UTILITATE PUBLICA PENTRU INSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL – 2016

Autoritatile administratiei publice locale organizeaza intocmirea si tinerea la zi a registrului  agricol pe suport  de hartie si format electronic conform reglementarilor legale.

    Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara in care se inscriu date privind: capul gospodariei si membrii acesteia; societati/ asociatii sau persoane  juridice care au teren in proprietate sau folosinta; terenurile aflate in proprietate sau folosinta; padurile; modul de utilizare al suprafetelor agricole; suprafete necultivate, ogoare; suprafete cultivate in sere sau solarii; gradini  familiare; pomii razleti ,plantatii pomicole si viticole; suprafete irigate; animale (existente la inceputul semestrului) si evolutia efectivului de animale in cursul anului; utilaje-instalatii pt.agricultura si silvicultura; mijloace de transport cu tractiune  animala si mecanica existente la inceputul anului; aplicarea ingrasamintelor,amendamentelor si pesticidelor; utilizarea ingrasamintelor; constructii existente la inceputul anului si alte mentiuni.

      Inscrierea datelor in Registrul agricol se fac pe baza declaratiei date pe proprie raspundere de capul gospodariei sau in lipsa acestuia de un alt membru major al gospodariei, care dispune de capacitate deplina de exercitiu.

    Inscrierea in Registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile,a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si a schimbarii categoriei de folosinta se poate face numai pe baza de documente anexate la declaratia facuta sub semnatura, sub sanctiunea nulitatii.In cazul in care nu exista documente, inregistrarea in Registrul Agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra  acestora, precum si a schimbarii categoriei de folosinta se poate face pe baza declaratiei date sub semnatura, sub sanctiunea nulitatii. Aceste declaratii pot fi date potrivit optiunii persoanei fizice obligate sa declare in Registrul agricol:

  1. a) in fata secretarului localitatii;
  2. b) in fata notarului public;
  3. c) la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

    In cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate da declaratia.( alin.2,3,art.6  din Ordinul 95/2010).

    Pentru unitatile cu personalitate juridica, datele se inscriu in Registrul agricol pe baza declaratiei  date de reprezentantul legal al unitatii respective, insotita de documente.

    Perioadele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pt. inscrierea in Registrul agricol  sunt urmatoarele:

  1. a) 5 ianuarie – 1 martie pt.datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate si cel pe care il utilizeaza, cladirile cu destinatia de locuinta,constructii-anexe si mijloace de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile,utilajele si instalatiile pt.agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie la inceputul fiecarui an,precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau sacrificarii animalelor sau a altor intrari – iesiri.
  2. b) 1 – 31 mai pentru datele privind modul de folosinta al terenurilor,suprafete cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv.
  3. c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date pt. a fi inscrise in Registrul agricol si in afara acestor intervale de timp,in cazul in care au intervenit modificari in proprietate in termen de 30 zile de la aparitia modificarii (art.11,alin.1 /Ordonanta 28 /2008)

    Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa declare, in termenele prevazute de lege, date corecte si complete in vederea inscrierii acestora in Registrul agricol ( art.14 /Ordonanta 28/2008).

    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv cu amenda de la 300 lei la 1500 lei in cazul persoanelor juridice:

  1. a) refuzul de a prezenta primarului ,prefectului sau persoanelor imputernicite de acestia, documentele si evidentele necesare in vederea verificarii realitatii datelor;
  2. b) nedeclararea, la termenele stabilite si in forma solicitata, a datelor care fac obiectul Registrului agricol ( art.20 /Ordonanta 28 / 2008).

SECRETAR

OLTEAN GABRIEL IOAN