In atentia tuturor crescătorilor de animale din comuna Tureni care au pajişte închiriată

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

PRIMARIA COMUNEI TURENI

loc. TURENI str. Principala nr. 243  tel/fax: 0264-310009

E-mail : primaria.tureni@yahoo.com

 

Către,

 

TOŢI CRESCĂTORII DE ANIMALE DIN COMUNA TURENI CARE AU PAJIŞTE ÎNCHIRIATĂ

 

   AVERTISMENT

 

Prin prezenta vă informăm că la sediul primăriei comunei Tureni s-a depus o  lîngere de către o societate comercială care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei, prin care se reclamă  faptul că anumiţi crescători de ovine folosesc abuziv și fără consimțămîntul societății terenurile arendate de către acesta, periclitînd atît desfășurarea activităților curente cît și productivitatea terenurilor în cauză.

Potrivit art. 9 , alin. 8, din contractul de închiriere semnat de către dumneavoastră, ”pășunatul pe alte terenuri sau pășuni, publice sau private, fără a deține acte legale înregistrate la primărie, sau stînjenirea în mod repetat a proprietăților învecinate, are ca rezultat rezilierea de drept a contractului de închiriere a pășunii”.

            Rezilierea de drept a contractului presupune încetarea acestuia fără vreo notificare prealabilă și suportarea daunelor – interese, fără a apela la instanța de judecată, clauza menționată mai sus fiind titlu executoriu.

Primăria comunei Tureni va organiza controale, iar dacă se va constata că una dintre persoanele care are încheiat contract de închiriere a pășunii, folosește alte terenuri decăt cele închiriate, contractele se vor rezilia de drept imediat, cu suportarea consecințelor provocate de nerespectarea lor.

 

 

PRIMAR

Elena Daniela MĂNĂILĂ