Comunicat de presa : achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei informatiei

Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei informației necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice în comuna Tureni, județul Cluj

 

Cod SMIS 2014+ 144068

 

Comuna Tureni, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 26.04.2021 proiectul cu titlul „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei informației necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice în comuna Tureni, județul Cluj” în baza contractului de finanțare nr. 25/233t/26.04.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului elevilor din comuna Tureni, județul Cluj, la procesul de învățare în mediul on-line.

Rezultatul final în urma implementării proiectului determinat de atingerea obiectivelor general și specific este:

  • Asigurarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional în mediul on-line atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-Cov-2 prin achiziționareaa 142 tablete, 19 laptop-uri, 9 camere web conferință, 8 proiectoare, 9 routere wireless, 8 table interactive.

Valoarea totală a proiectului este de 411.429,46 lei.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este în sumă maximă de 358.286,33lei, formată din:

  • Cofinanțare din FEDR în sumă maximă de 310.758,54lei, și
  • Cofinanțare din bugetul naţional în sumă maximă de 47.527,79 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 6 de luni, de la data semnării contractului de finantare.

Proiect cofinanțat din FondulEuropean de Dezvoltare Regionalăprin ProgramulOperațional Competitivitate 2014-2020

Date de contact:

Comuna Tureni

Sediu: Str. Principală nr. 243, comuna Tureni, județul Cluj

Reprezentant legal: Mănăilă Elena-Daniela

Telefon: 0264.310.009