Anunt 10.05.2018

Comuna Tureni, cu sediul în sat Tureni, nr. 243, tel/fax: 0264-310009, organizează procedura de închiriere a pajiștilor, aflate în domeniul privat al Comunei Tureni, în data de 29.05.2018 ora 12. Dosarele pentru licitație se depun la Primăria Comunei Tureni până la data de 29.05.2018 ora 9. Pentru informații suplimentare: tel 0264-310009, la sediul Comunei Tureni sau pe site-ul Comunei Tureni.