Anunt 05.04.2018

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

PRIMARIA COMUNEI TURENI

loc. TURENI str. Principala nr. 243  tel/fax: 0264-310009

E-mail : primaria.tureni@yahoo.com

 

ANUNŢ

 

Primăria com. Tureni, cu sediul în Tureni, str. Principală nr. 243, jud. Cluj, în baza Legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante.

  • Consilier grad profesional superior, clasa I, în cadrul BIROULUI AGRICOL, URBANISM ŞI TURISM. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului 9 ani.

 

  • Consilier, grad profesional asistent, clasa I, în cadrul BIROULUI AGRICOL, URBANISM ŞI TURISM. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea agronomie, construcţii sau juridice. Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului 1 ani.

Data susţinerii concursului este 08 mai 2018 ora 10 – proba scrisă şi în 11 mai 2018 ora 10 – interviul. Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv 24 martie 2018 inclusiv, la sediul Primariei comunei Tureni. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Tureni, str. Principală, nr. 243, jud. Cluj.

Date de contact, telefon/fax  0264-310009, e-mail primaria.tureni@yahoo.com. |[h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

 

Cu stimă,

            PRIMAR                                                                                SECRETAR

    MĂNĂILĂ ELENA DANIELA                                        OLTEAN GABRIEL IOAN