Completări la Inventarul  bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tureni

Anexa la HCL nr._____ / __________

Completări la Inventarul

  bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tureni, in conformitate cu adresa nr. MDRAP-129710/DPFBL-51754/18.11.2019 a Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei

Secțiunea I – Bunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare1 Denumirea Bunului2 Elemente de identificare3 Anul dobândirii și/sau al dării în folosință Valoarea de inventar4 (lei) Situaţia juridică actuală5
0 1 2 3 4 5 6
128 1.3.7.2 Strada 2   Sat Tureni, intravilan L= 0,166 km, S= 2083 mp. Punct de inceput: intersectie cu E81, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: DS4, pozitie km 0+166,00 nr.cadastral 52306 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 134.535,33 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52306 Tureni
129 1.3.7.2 Strada 3 Sat  Tureni, intravilan L= 0,701 km, S= 5355 mp. Punct de inceput: la 35 m distanta de DN1, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+701,00 nr.cadastral 52341 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 493.863,48 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52341 Tureni
130 1.3.7.2 Strada 4 Sat Tureni, intravilan L= 0,294 km, S= 1392 mp. Punct de inceput: intersectie cu DN1, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DS 9, pozitie km 0+294,00 nr.cadastral 52501 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 196.400,01 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52501 Tureni
131 1.3.7.2 Strada 5   Sat Tureni, intravilan L= 0,278 km, S= 1749 mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intesrsectie cu Strada 3, pozitie km 0+278,00 nr.cadastral 52368 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 191.951,21 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52368 Tureni
132 1.3.7.2 Strada 6 Sat Tureni, intravilan L= 0,171 km, S= 928mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: domeniul privat Nr.cadastral 50915, pozitie km 0+171,00 nr.cadastral 52432 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 111.909,54 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52432 Tureni
133 1.3.7.2 Strada 7 Sat Tureni, intravilan L= 0,287 km, S= 1309 mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit : proprietate privata Nr.cadastru 52438, pozitie km 0+287,00 nr.cadastral 52433 S= 129 mp nr.cadastral 52888 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 168.959,98 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019;Carte Funciara nr.52433Tureni, Carte Funciara nr.52888 Tureni
134 1.3.7.2 Strada 8 Sat Tureni, intravilan L= 0,260 km, S= 1376mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DS22, pozitie km 0+260,00 nr.cadastral 52431 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 181.115,41 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52431 Tureni
135 1.3.7.2 Strada 9 Sat Tureni, intravilan L= 0,274 km, S= 2292 mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DS28, pozitie km 0+274,00 nr.cadastral 52344 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 216.733,37 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019;; Carte Funciara nr. 52344 Tureni
136 1.3.7.2 Strada 10 Sat Tureni, intravilan L= 0,354 km, S= 3456 mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DE1720, pozitie km 0+354,00 nr.cadastral 52366 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 351.070,08 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52366 Tureni
137 1.3.7.2 Strada 11 Sat Tureni, intravilan L= 0,460 km, S= 4027 mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DC85. Pozitie km 0+460,00 nr.cadastral 52340 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 375.618,58 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52340 Tureni
138 1.3.7.2 Strada 12 Sat Tureni, intravilan L= 0,204 km, S= 1467mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DS 47, pozitie km 0+204,00 nr.cadastral 52339 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 145.776,48 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52339 Tureni
139 1.3.7.2 Strada 13 Sat Tureni, intravilan L= 0,528 km, S= 3182 mp. Punct de inceput: intersectie cu DC85, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DS104, pozitie km 0+528,00 nr.cadastral 52351 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 378.471,96 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52351 Tureni
140 1.3.7.2 Strada 14 Sat Tureni, intravilan L= 0,250 km, S= 2131 mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DS90, pozitie km 0+250,00 nr.cadastral 52338 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 221.109,55 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52338 Tureni
141 1.3.7.2 Strada 15 Sat  Tureni, intravilan L= 0,362 km, S= 2472 mp. Punct de inceput: intersectie cu DJ103G, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu Strada 20, pozitie km 0+250,00 nr.cadastral 52350 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 249.505,37 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52350 Tureni
142 1.3.7.2 Strada 16 Tureni Sat Tureni, intravilan L= 0,75 km, S= 507,70 mp. Punct de inceput: intersectie cu Strada17, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: proprietate privata nr.cadastral 51856, pozitie km 0+75,00 nr.cadastral 52347 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă   2002/2019 49.719,24 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52347 Tureni
143 1.3.7.2 Strada 17 Sat Tureni, intravilan L= 0,253 km, S= 1741,56 mp. Punct de inceput: intersectie cu DS82, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu Strada 21, pozitie km 0+253,00 nr.cadastral 52347 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 191.291,26 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr.52347 Tureni
144 1.3.7.2 Strada 18 Sat Tureni, intravilan L= 0,248 km, S= 1471,83 mp. Punct de inceput: intersectie cu Strada 19, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu Strada 21, pozitie km 0+248,00 nr.cadastral 52347 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 195.469,49 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52347 Tureni
145 1.3.7.2 Strada 19 Sat Tureni, intravilan L= 0,491 km, S= 5361 mp. Punct de inceput: intersectie cu Strada 18, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu Strada 21, pozitie km 0+491,00 nr.cadastral 52345 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 339.935,99 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52345 Tureni
146 1.3.7.2 Strada 20 Sat Tureni, intravilan L= 0,237 km, S= 1686 mp. Punct de inceput: intersectie cu Strada 21, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DE1633/1, pozitie km 0+237,00 nr.cadastral 52367 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 185.534,01 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52367 Tureni
147 1.3.7.2 Strada 21 Sat Tureni, intravilan L= 0,268 km, S= 1889,86 mp. Punct de inceput: intersectie cu Strada17, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu Strada19, pozitie km 0+268,00 nr.cadastral 52347 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 236.452,97 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52347 Tureni
148 1.3.7.2 Strada 22 Sat Tureni, intravilan L= 0,150 km, S= 1720 mp. Punct de inceput: intersectie cu DC85, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DE1221/2, pozitie km 0+150,00 nr.cadastral 52349 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 122.452,73 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52349Tureni
149 1.3.7.2 Strada 23 Sat Micesti,  intravilan L= 0,810 km, S= 1973,10 mp. Punct de inceput: intersectie cu DC85, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: intersectie cu DC85, pozitie km 0+810,00 nr.cadastral 52348 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 593.825,57 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52348 Tureni
150 1.3.7.2 Strada 24 Sat Micesti,  intravilan L= 0,225 km, S= 6151,86 mp. Punct de inceput: intersectie cu Strada 23, pozitie km 0+0,00 Punct de sfarsit: proprietate privata Nr.cadastru 51691, pozitie km 0+225,00 nr.cadastral 52348 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă 2002/2019 177.808,18 Art. 8 alin. (1) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; anexa 4 pct. 1 la Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019; Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5183/23.07.2019; Carte Funciara nr. 52348 Tureni

Președinte de ședință,                                                                                                                          Secretar general,

…………………….                                                                                                                                       …………………….