Anunt licitatie pasuni

Comunei Tureni, cu sediul in sat Tureni nr. 243, Comuna Tureni,  tel/fax: 0264-310009, organizează licitatia publica deschisa pentru păşunile aflate în domeniul privat al Comunei Tureni, după cum urmează: MICEŞTI – OVINE – 29.03.2017 – ora 10 Păşunea Vâlcea – suprafaţă de 79,15 ha, Bloc Fizic 37, 530, 529, 30, 524, 535, 522 – 225 lei/ha/an Păşunea Ţiglă –  suprafaţă 90,33 […]

Continuare... »

Licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 26,58 mp şi cota de 1/4 din suprafaţa de 59,63, imobil situat în sat Tureni nr. 211A, Comuna Tureni, cu destinaţia – spaţiu comercial destinat activităţilor de farmacie

Consiliul Local al Comunei Tureni, cu sediul in sat Tureni nr. 243, Comuna Tureni,  tel/fax: 0264-310009, organizează în data de 17.03.2017, ora 10, licitaţie publică cu plic inchis pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 26,58 mp şi cota de 1/4 din suprafaţa de 59,63, imobil situat în sat Tureni nr. 211A, Comuna Tureni, cu destinaţia – spaţiu comercial destinat activităţilor […]

Continuare... »

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE BIBLIOTECAR, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL BIROULUI FINANCIAR CONTABIL, ACHIZITII PUBLICE ŞI ARHIVĂ

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE BIBLIOTECAR, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL BIROULUI FINANCIAR CONTABIL, ACHIZITII PUBLICE ŞI ARHIVĂ In baza HG.nr.286/2011 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar , […]

Continuare... »

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL BIROULUI FINANCIAR CONTABIL, ACHIZITII PUBLICE ŞI ARHIVĂ

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL BIROULUI FINANCIAR CONTABIL, ACHIZITII PUBLICE ŞI ARHIVĂ In baza HG.nr.286/2011 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul […]

Continuare... »
1 7 8 9 10 11 14