Anunt licitatie pasuni

Comunei Tureni, cu sediul in sat Tureni nr. 243, Comuna Tureni,  tel/fax: 0264-310009, organizează licitatia publica deschisa pentru păşunile aflate în domeniul privat al Comunei Tureni, după cum urmează:

MICEŞTI –

 • OVINE – 29.03.2017 – ora 10

Păşunea Vâlcea – suprafaţă de 79,15 ha, Bloc Fizic 37, 530, 529, 30, 524, 535, 522 – 225 lei/ha/an

Păşunea Ţiglă –  suprafaţă 90,33 ha, Bloc Fizic 563 – 225 lei/ha/an

Păşunea Văratici – suprafaţă de 208 ha, Bloc Fizic 484, 480, 1012, 1009, 488, 1002, 998, 481 – 175lei/ha/an

 

 • BOVINE – 30.03.2017 – ora 10
 • Păşunea Legheleu – suprafaţă 47,69 ha, Bloc Fizic 901, 88, 95, 78, 75, 401, 124, 101, – 225 lei/ha/an

 

 

MĂRTINEŞTI

 

 • BOVINE – 27.03.2017 – ora 10

Păşunea Bisericoi  – suprafaţă 7 ha, Bloc Fizic 957 – 225 lei/ha/an

 

– OVINE – 28.03.2017 – ora 10

Păşunea Pădurice – suprafaţă de 18 ha, Bloc Fizic 396 – 250 lei / ha/ an

Păşunea Dealu Bisericii –  suprafaţă 57,6 ha, Bloc Fizic 957, 921 – 250 lei / ha/ an

 

 • CABALINE – 28.03.2017 – ora 10

Păşunea Bisericoi – suprafaţă 2 ha,Bloc Fizic 957 – 250 lei / ha/ an

Păşunea  Dealu Biseicii- suprafaţă 6 ha, Bloc Fizic 957 – 250 lei / ha/ an

 

COMSESTI

 

 • BOVINE – 27.03.2017 – ora 10

Păşunea BUGLES  – suprafaţă 56,26 ha, Bloc Fizic 515 – 275 lei/ha/an

Păşunea BUGLES  – suprafaţă 76 ha, Bloc Fizic 515, 512 – 275 lei/ha/an

Păşunea PRUNISORI – suprafaţă 11,75 ha,Bloc Fizic 710, 624 – 250 lei/ha/an

Păşunea HEDESA SI TELECHI  – suprafaţă 18,25 ha, Bloc Fizic 710, 1131, 654 – 250 lei/ha/an

 

 • OVINE – 29.03.2017 – ora 10

Păşunea POJAR SI MICLETE – suprafaţă de 105,45 ha, Bloc Fizic 363, 516 – 250 lei/ha/an

Păşunea PRUNISORI –  suprafaţă 36 ha, Bloc Fizic 710, 624 – 250 lei/ha/an

Păşunea HEDESA SI TELECHI – suprafaţă de 89,75 ha, Bloc Fizic 710, 23, 26, 710, 1131 – 250 lei/ha/an

Păşunea CASTAI– suprafaţă de 9,74 ha, Bloc Fizic 800 – 250 lei/ha/an

 

CEANU MIC

 • BOVINE – 03.2017 – ora 10

Păşunea din Jos de Sat  – suprafaţă 53,37 ha, Bloc Fizic 417,241,2888, 233, – 225 lei pret/ha

Păşunea din Jos de Sat – suprafaţă 147,46 ha,Bloc Fizic 245, 249, 458, 419, 284, 466, – 225 lei pret/ha

Păşunea Castai  – suprafaţă 33 ha, Bloc Fizic 206 , – 300 lei pret/ha

Fantanita Strungi – suprafata 17 ha, Bloc Fizic 206, 202 , – 300 lei pret/ha

 

 • OVINE – 03.2017 – ora 10

 

Păşunea Ovese – suprafaţă de 48 ha, Bloc Fizic 206 – pret 300 lei/ha/an

Păşunea Fantanita si strungi-  suprafaţă 65 ha, Bloc Fizic 206, 202, 204, 203 – pret 300 lei/ha/an

 

TURENI

 

 • BOVINE

Păşunea CIONCA ŞI BOBOHALMA  – suprafaţă 70 ha, Bloc Fizic 412 – 250 lei/ha/an

Închirierea se va face pe o perioadă de 7 ani.

 1. DOCUMENTELE DE PARTICIPARE

–  Copie  CI  sau  BI  pentru  persoanele  fizice,  reprezentantii  persoanelor  juridice  cu  mandate  de reprezentare prin procura sau imputernicire (in original)

–  Cerere formulata de catre reprezentatul legal al persoanei juridice constituita in forma asociativa, prin care toti membrii asociatiei isi exprima acceptul de a participa la licitatie. In cerere se vor specifica animalele detinute in functie de specie si varsta, de catre toti membrii, defalcat pe fiecare membru in parte.

–  Dovada achitarii taxei de participare  in valoare de 250 lei

–  Dovada achitarii garantiei de participare in valoare de 500 lei.

–  Copia certificatului de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului  (in cazul persoanelor juridice)

–  Dovada din care sa reiasa ca ofertantul figureaza inregistrat in Registrul Agricol al localitatii in care are domiciliul /sediul si ce efectiv de animale detine, in original.

–  Declaratie in forma autentica data pe propria raspundere din care sa reiasa ca efectivul de animale declarat si inscris in documentele participante la licitatia organizata de Primaria Comunei Tureni din anul 2016, nu fac obiectul unor contracte in derulare si nici nu vor face obiectul altor contracte pe perioada anilor 2017-2021.

–  Extras  din  RNE  cu  evidenta  numarului  de  animale  si  crotaliile  acestora,  vizat  de  autoritatile competente.

–  Formular  centralizator  cu  calculul  numarului  total  de  UVM-uri  aferent  efectivului  de  animale  din speciile bovine.

–  Certificate fiscale privind achitarea taxelor si impozitelor locale la zi, de la Primaria localitatii unde figureaza inregistrati si de la ANAF, privind achitarea taxelor si impozitelor catre bugetul general consolidat.

–  Certificate fiscale din care sa reiasa ca niciun membru al asociatiei nu are datorii la bugetul local sau la administratia publica locala al localitatii din care fac parte.

–  Declaratie in forma autentica data pe propria raspundere de catre ofertantul care ia in turma animale de la diferiti proprietari de animale (in cazul membrilor comunitatii locale, animalele trebuie sa fie inregistrate in registrul  national  al  exploatatiilor  de  pe  raza  Comunei Tureni).  In  declaratie  se  va  specifica,  numele persoanei  de  la  care  s-au  luat  animalele,  datele  de  identificare  ale  acesteia,  numarul  de  identificare  a crotaliilor, categoria, numarul, varsta si starea lor de sanatate. Animalele necrotaliate, mentionate in declaratie nu se iau in considerare .

–  Adeverinta  din  care  sa  reiesa  ca  animalele  ce  fac  obiectul  declaratiei  notariale  anterior  mentionate figureaza  inscrise  in  evidentele  Registrului  Agricol  pentru  anul  curent.  Datele  din  adeverinta  trebuie mentionate in declaratie.

–  Declaratie  in  forma  autentica  data  pe  propria  raspundere  de  catre  persoanele  juridice  privind falimentul.

–   Adeverinta după Declaraţia 221 în cazul persoanelor fizice

 

Procurarea documentaţiei de licitaţie se va face în perioada 27.02.2017 – 23.03.2017, de la sediul Primăriei Comunei Tureni. Participanţii la licitaţie au obligaţia de a achiziţiona documentaţia de licitaţie contra sumei de 50 lei şi o garanţie de participare în cuantum de 500 lei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 23 martie 2017.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 23 martie 2017, ora 12:00.

Informaţii suplimentare : tel. 0264-310009