ANUNT DE INTERES PUBLIC

Comuna Tureni, cu sediul in sat Tureni nr. 243,  tel/fax: 0264-310009, demarează procedura de încheiere a contractului de închiriere prin atribuire directă, pentru păşunile aflate în domeniul privat al Comunei Tureni,  în data de 26.03.2018 ora 10. Se pot înscrie asociaţile crescatorilor de animale, legal constituite cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii şi care au sediul în Comuna Tureni.

Informaţii suplimentare : tel. 0264-310009 sau pe site-ul Comunei Tureni.