ANUNȚ DE ATRIBUIRE privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât locuință, profil comercial, în vederea desfășurării unor activități de medicină stomatologică, aflat în imobilul situat în localitatea Tureni nr. 211A, comuna Tureni, județul Cluj, aparținând domeniului privat al Comunei Tureni

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât locuință, profil comercial, în vederea desfășurării unor activități de medicină stomatologică, aflat în imobilul situat în localitatea Tureni nr. 211A, comuna Tureni, județul Cluj, aparținând domeniului privat al Comunei Tureni

 

Prin prezentul, Comuna Tureni anunță ATRIBUIREA contractului de închiriere prin procedura de licitație publică pentru un spațiu cu altă destinație decât locuință, aparținând domeniului privat al UAT Tureni, identificat prin elemente enumerate în continuare.

 

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă

Denumire: COMUNA TURENI

CIF: 4378840

Adresa: sat Tureni nr. 243, cod poștal 407560, comuna Tureni, județul Cluj

Date de contact: telefon/fax: +40264310009, email primaria.tureni@yahoo.com

Persoană de contact: Raluca Boșcăneanu, expert achiziții

 

  1. Data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 0111/11.06.2021

 

  • Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai mare al chiriei lunare

 

  1. Ofertele

Numărul ofertelor primite: 2

Numărul ofertelor valabile: 2

 

  1. Informații privind ofertantul câștigător

Denumire: MUSICDENT SRL

CIF: 32089716

Adresa: str. Plopilor nr. 50 ap. 24, Cluj-Napoca, județul Cluj

Date de contact: telefon/fax: +0744/288093

Persoană de contact: Anda ABRUDAN RAICU, administrator

 

  1. Durata contractului

4 ani

 

  • Nivelul chiriei

211,50 lei / lună

 

 

  • Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii

Tribunalul Cluj, str. Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca 400117, județul Cluj, telefon : 0264 596 111, 0264 431 057, 0264 431 908, 0264 595 812; email tr-cluj-reg@just.ro

Termenul de transmitere a eventualelor contestații: 20 de zile de la data primirii comunicării privind rezultatul evaluării ofertelor.

 

  1. Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare

20.07.2021

 

  1. Data transmiterii anunțului de atribuire către institușiile abilitate, în vederea publicării

10.08.2021