Arhiva categoriei: Anunturi Primaria Tureni

DISPOZIŢIA Nr.155 din 25.04.2016 privind delimitarea şi stabilirea secţiilor de votare în Comuna Tureni, în vederea organizării alegerilor locale din data de 05.06.2016

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ COMUNA TURENI – PRIMAR –                                                                           ______________________________________________________________ D I S PO Z I Ţ I A  Nr.  155 din 25.04.2016 privind delimitarea şi stabilirea secţiilor de votare în Comuna Tureni, în vederea organizării alegerilor locale din data de 05.06.2016   Primarul comunei Tureni, judeţul Cluj ; Având în vedere prevederile: –   Adresa cu nr. 5840 din 19.04.2016 a […]

Continuare... »

Anunt 24.04.2016

Prin prezenta vă informăm că în perioada de 22.04.2016 – 30.05.2016, Ferma 11 Aiton va efectua urmatoarele lucrari pe raza comunei Tureni: – Semanat porumb tratat cu (imidacloprid 600g/l) – Tratamentele fitosanitare, la cultura de porumb cu urmatoarele produse : erbicid ( isoxaflutol 225 g/l + tiencarbazon – metil 90 g/l + ciprosulfamide 150g/l) Tratamentele fitosanitare, se efectueaza la culturile […]

Continuare... »

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOFER TRANSPORT PRESCOLARI SI ELEVI

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ COMUNA TURENI localitatea TURENI , str. Principală nr. 243 tel/fax: 0264-310009 E-mail : primaria.tureni@yahoo.com   ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOFER TRANSPORT PRESCOLARI SI ELEVI             In baza HG.nr.286/2011 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade  […]

Continuare... »

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT

        In baza HG.nr.286/2011 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade  sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar , platit  din fonduri publice , publicata  in monitorul Oficial , Partea I nr. 221 din 31.03.2011 ,        Primaria […]

Continuare... »

Anunt intentie concurs ocupare post vacant Consilier Clasa I gradul superior la Birou Agricol, Urbanism, Turism

Având în vedere că în Organigrama şi Statul de Funcţii ale Primăriei comunei Tureni, avem prevăzută funcţia publică de executie Consilier  Clasa I gradul superior la Birou Agricol, Urbanism, Turism, post care este vacant, prin prezenta va aducem la cunostinta intentia noastra de a organiza concurs pentru ocuparea acestui post în data de 29 februarie 2016  ora 10 – proba […]

Continuare... »

INFORMARE DE UTILITATE PUBLICA PENTRU INSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL – 2016

Autoritatile administratiei publice locale organizeaza intocmirea si tinerea la zi a registrului  agricol pe suport  de hartie si format electronic conform reglementarilor legale.     Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara in care se inscriu date privind: capul gospodariei si membrii acesteia; societati/ asociatii sau persoane  juridice care au teren in proprietate sau folosinta; terenurile aflate in proprietate […]

Continuare... »
1 2 3 4 5